หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Program in Statistics and Information Management, Faculty of Science, Maejo University

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาสถิติจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดงาน  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรคิวทอง คุณสุดปฐพี เวียงสี่  
ณ ห้องบรรยาย 2504 ชั้น5 อาคาร60ปีแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 14/8/2562 14:43:05     ที่มา : หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 465

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด