หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Program in Statistics and Information Management, Faculty of Science, Maejo University

โครงการประเมินแผนปฏิบัติงานประจำปี2563และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี2564 สาขาวิชาสถิติ  วันที่ 1 กันยายน 2563 ณ โรงแรใบริค โฮเทล เชียงใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 29/9/2563 15:35:40     ที่มา : หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 323

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด