หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Program in Statistics and Information Management, Faculty of Science, Maejo University

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและพบปะนักศึกษาใหม่ ยินดีต้อนรับทุกคนสู่ครอบครัวของสาขาวิชาฯ ด้วยความรักและความอบอุ่น

ปรับปรุงข้อมูล : 7/9/2565 15:02:45     ที่มา : หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 83

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด