หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Program in Statistics and Information Management, Faculty of Science, Maejo University

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาสถิติจัด"โครงการการจัดการความรู้ (KM) สาขาวิชาสถิติ" ในหัวข้อ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ วิทยากรโดย รศ.ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล และ ผศ.ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง  ณ ห้องบรรยาย 2504 สาขาวิชาสถืติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 20/6/2562 11:07:47     ที่มา : หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 461

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด