หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Program in Statistics and Information Management, Faculty of Science, Maejo University

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาสถิติจัดโครงการ stat day ณ ชั้น5 อาคาร60ปีแม่โจ้ โดยในช่วงเช้าเป็นกิจกรรม P D C A ให้นักศึกษาช่วยกันคิด วางแผน วิเคราะห์ และลงมือทำ ตามแบบของนักสถิติ และในช่วงบ่าย กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์

ปรับปรุงข้อมูล : 28/8/2562 14:51:57     ที่มา : หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 327

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด