หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Program in Statistics and Information Management, Faculty of Science, Maejo University

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ธนภักดี จำกัด โรงงานสุราจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการบูรณาการในรายวิชา สต 414 สถิติสำหรับการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้ได้สัมผัสกับโรงงานจริง 

ปรับปรุงข้อมูล : 24/9/2562 13:37:40     ที่มา : หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 566

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด