หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Program in Statistics and Information Management, Faculty of Science, Maejo University

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาสถิติ จัดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องบรรยายชั้น5 อาคาร60ปีแม่โจ้ 

ปรับปรุงข้อมูล : 29/9/2563 11:58:20     ที่มา : หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 271

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด