หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Program in Statistics and Information Management, Faculty of Science, Maejo University

พิธีไหว้ครูสาขาวิชาสถิติ ประจำปี2563 จัดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม และมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี 

ปรับปรุงข้อมูล : 29/9/2563 12:05:57     ที่มา : หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 206

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด