หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Program in Statistics and Information Management, Faculty of Science, Maejo University

ซัมเมชั่นแคมป์ ครั้งที่ 19 และโครงการแบ่งปันน้ำใจสู่ชุมชน ระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2563 โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแขม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 1/10/2563 19:33:15     ที่มา : หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 393

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด