หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Program in Statistics and Information Management, Faculty of Science, Maejo University

 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 สาขาวิชาสถิติจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติชั้นปีที่ 3 ณ TCDC เชียงใหม่ 

ปรับปรุงข้อมูล : 23/4/2564 16:15:04     ที่มา : หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 595

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด