หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Program in Statistics and Information Management, Faculty of Science, Maejo University

วันที่ 8 กันยายน 2564 สาขาวิชาสถิติจัดโครงการประเมินแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สาขาวิชาสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

ปรับปรุงข้อมูล : 15/9/2564 13:10:08     ที่มา : หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 167

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด