หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Program in Statistics and Information Management, Faculty of Science, Maejo University
โครงการประเมินแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา รีเวอร์ไซด์เชียงใหม่
ปรับปรุงข้อมูล : 16/9/2565 18:18:33     ที่มา : หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 82

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด