หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Program in Statistics and Information Management, Faculty of Science, Maejo University
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศจัดกิจกรรมไหว้ครู ????????‍??????‍?? สาขาวิชา ณ ห้องบรรรยาย 2504 อาคาร 60ปีแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม และเป็นการแสดงความเคารพของศิษย์ที่มีต่อคณาจารย์ พร้อมทั้งมีการพิธีเจิมหนังสือ และพิธีมอบเกียรติบัตรต่าง ๆ ดังนี้
รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566
มีรายนามดังต่อไปนี้
ผลการเรียน ระดับดีเยี่ยม ??ได้แก่ นางสาวธัญญรัตน์ ขันธมะ
ผลการเรียน ระดับดีมาก ??ได้แก่ นายจิตบูรพา คำมา
ผลการเรียน ระดับดี ??ได้แก่ นายกฤติชัย โรจะนะ
รายชื่อนักศึกษาที่มีพัฒนาการด้านการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566
มีรายนามดังต่อไปนี้
พัฒนาการด้านการเรียน ระดับดีเยี่ยม ??ได้แก่
1. นายจักรพัฒนพงษ์ อินทรสัตยพงษ์
2. นายณภัทร์ ขนาดกำจาย
พัฒนาการด้านการเรียน ระดับดีมาก ??ได้แก่
1. นายภูเมธ ผูกใจ
2. นายสุเนติพล สุวรรณเพชร
พัฒนาการด้านการเรียน ระดับดี ??ได้แก่
1. นางสาวเยาวภา จันเขียว
2. นางสาวพิชญา สร้อยวิทยา
3. นายภาณุพงศ์ วันทอง
4. นางสาวสุทิวัน พรมสุข
รายชื่อนักศึกษาที่ทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2566 ????
มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นางสาวหัสยา สูงพิมพ์
2. นางสาวมัทนพร วิญญาเงือก
ปรับปรุงข้อมูล : 15/8/2566 15:50:31     ที่มา : หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 81

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

โครงการสานสัมพันธ์สถิติและการจัดการสารสนเทศ-SIM Day
ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศจัดโครงการสานสัมพันธ์สถิติและการจัดการสารสนเทศ-SIM Day ขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ ดังนี้?1.เพื่อสานสัมพันธ์อันดีงามระหว่างลูกศิษย์และอาจารย์?2.เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี?3.เพื่อให้รุ่นพี่ และ รุ่นน้องได้เรียนรู้ที่จะดูแลซึ่งกันและกัน โดยกิจกรรมวันนี้ มีกำหนดการตามลำดับดังต่อไปนี้?1.กิจกรรมโต้วาทีในญัตติ “รีเทิร์น หรือ เดินหน้า”?2.กิจกรรมเกมใบ้คำ?3.กิจกรรมเกมคีบลูกปิงปอง?4.กิจกรรมเกมตีกอล์ฟภูเขา?5.กิจกรรมเกมแม่น้ำพิษ?6.กิจกรรมกินวิบาก?7.กิจกรรมแข่งขันแชร์บอล?8.การพักรับประทานอาหารเย็น?9.การแสดงของนักศึกษาแต่ละชั้นปีโดยการแข่งขันกิจกรรมทุกประเภท แบ่งออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีขาว และสีเหลือง โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา ทั้ง 3 สี
15 สิงหาคม 2566     |      102