หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Program in Statistics and Information Management, Faculty of Science, Maejo University

วันที่ 30 มิถุนายน 2567 สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ จัดกิจกรรมพี่พบน้อง โดยเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง มีการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างพี่ น้อง กิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม
และเปิดตัวพี่ Take / พี่(แอบ)เนียน เพื่อดูแลน้อง ๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดเทอม ในวันพรุ่งนี้ 

ปรับปรุงข้อมูล : 6/7/2567 16:17:35     ที่มา : หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 20

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

โครงการปฐมนิเทศ และติดตามความก้าวหน้าผลการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ จัดโครงการปฐมนิเทศ และติดตามความก้าวหน้าผลการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการเรียนของนักศึกษาในภาคเรียนที่ผ่านมา และชี้แจงแนวทางการศึกษาในหลักสูตร ตลอดระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมกับมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นช่องทางในการติดตาม และเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่ ในการเรียนตลอดระยะเวลาของหลักสูตร
6 กรกฎาคม 2567     |      16